Jaardocument 2021

 

In 2021 hebben wij de website https://www.steunt-je.nl/ verbeterd en flyers/posters ontwikkeld. We hebben de flyers en posters bij meerdere GGZ instellingen in Groningen verspreid om de stichting onder de aandacht te brengen wat weinig reacties heeft opgeleverd. Ook acties op LinkedIn en Instagram bleken weinig effectief om de doelgroep van aanvragers te bereiken.

Wij hebben de ANBI status aangevraagd en gekregen.

Alle leden van de stichting zijn in het UBO register opgenomen.

Communicatie met de Triodos Bank om te laten zien dat er bij ons geen sprake is wan witwassen van geld (iets wat alle stichtingen hebben moeten doen).

Veel aanvragen werden afgewezen omdat zij niet in overeenstemming aren met de doelstelling van de stichting. Een aanvraag er ondersteuning van een zelfhulpgroep door financiering van ondersteunende werkboeken werd toegekend.

Financieel:
Rekening Triodos Bank 31-12-2021: 1489,65 Euro

Inkomsten                                                                   Uitgaven
198,95 Euro (Donaties particulier)                        150,45 Euro (Triodos Bank)
500,00 Euro (Website en logo)
308,95 Euro (Boeken voor zelfhulpgroep)

 

Harald Schneider
Voorzitter en penningmeester