Jaardocument 2018

In 2018 is de stichting opgericht door de bestuursleden Stynke Castelein, Lammert Floris, Gerard Lohuis en Harald Schneider en werd een bankrekening bij de Triodosbank geopend op naam van de stichting. Er werd gedoneerd in het kader van het afscheidssymposium van C. Bruinsma, RvB van Lentis, en door het platvorm sociale psychiatrie Groningen.

Financieel:
Rekening Triodos Bank    31-12-2018: 2414,55 Euro


Inkomsten                        Uitgaven
0,00 Euro                        159,50 Euro (Kosten Triodos Bank)            

Harald Schneider
Voorzitter en penningmeester