Jaardocument 2020

In 2020 is een ervaringsdeskundige gevonden die al meerdere psychiatrische websites heeft opgezet en voor onze stichting website en logo heeft ontwikkeld:

https://www.steunt-je.nl/

Financieel:
Rekening Triodos Bank    31-12-2020:

2250,10 Euro

Inkomsten                        Uitgaven
0 Euro                              159,50 Euro (Kosten Triodos Bank)                            

Harald Schneider
Voorzitter en penningmeester