Jaardocument 2019

In 2019 is de penningmeester van de stichting, de heer Lammert Floris, afgetreden om zich meer te focussen op de door hem opgerichte stichting nieuw nabuurschap. Hij heeft bij het oprichten van de stichting een grote bijdrage gehad door zijn kennis op dit gebied waarvoor wij hem dankbaar zijn.
Activiteiten voor het opzetten van een website voor en door de doelgroep van de stichting en het vinden van een passende logo liepen minder goed dan gepland.

Financieel:
Rekening Triodos Bank    31-12-2019: 2409,60 Euro

Inkomsten                                     Uitgaven
125,00 Euro (Donaties)                129,95 Euro (Kosten Triodos Bank)                            

Harald Schneider
Voorzitter en penningmeester
 


april 2020